Mouseion Art History schrijft over kunst, cultuur en geschiedenis. De Nederlandse cultuur in haar grote inheemse verscheidenheid staat hierbij centraal; de Gouden Eeuw heeft daarbinnen onze primaire belangstelling.  

Mouseion Art History writes about art, culture and history. Dutch culture within its broad innate diversity is our main focus, whereas the Golden Age (17th century) has our primary interest.