Mouseion

Mouseion Art History schrijft over kunst, cultuur en geschiedenis. De Nederlandse cultuur in haar inheemse verscheidenheid staat hierbij centraal; de Gouden Eeuw heeft daarbinnen onze primaire belangstelling. Thans wordt gewerkt aan een kunsthistorische chronologie en receptiegeschiedenis van Johannes Vermeer (1632-1675). 
 
Mouseion Art History writes about art, culture and history. Dutch culture within its innate diversity is our main focus, whereas the Golden Age (17th century) has our primary interest. At present we are working on an art historical chronology and reception history of Johannes Vermeer (1632-1675). 


Eerder gepubliceerd; een selectie. A selection of earlier publications. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
published on Essential Vermeer